Bilietų kainos print

Janė GegžnienėPATVIRTINTA
Direktoriaus 2015 m. gruodžio 15 d.
įsakymu Nr.02-02-117


TARIFAI IR BILIETŲ KAINOS KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS REGULIARIAISIAIS REISAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS

BILIETO KAINA VEŽANT KELEIVIUS MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS

Eil. nr.
Bilietas
Kaina, eurais su 9% PVM
1.
Vienkartinis
0,50
2.
Vienkartinis su 50 procentų nuolaida
0,25
3.
Vienkartinis su 80 procentų nuolaida
0,10
4.
Mėnesinis važiuoti visomis dienomis
19,00
5.
Mėnesinis važiuoti visomis dienomis su 50 procentų nuolaida
9,50
6.
Mėnesinis važiuoti visomis dienomis su 80 procentų nuolaida
3,80
7.
Mėnesinis važiuoti darbo dienomis
12,50
8.
Mėnesinis važiuoti darbo dienomis su 50 procentų nuolaida
6,25
9.
Mėnesinis važiuoti darbo dienomis su 80 procentų nuolaida
2,50

TARIFAI IR BILIETO KAINA VEŽANT KELEIVIUS PRIEMIESTINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS

Eil. Nr.
Tarifas, bilietas
Eurais
be PVM
Eurais su
9%  PVM
1.
Vieno kilometro tarifas
0,10
0,109
2.
Minimali vieno bilieto kaina
0,46
0,50


PATVIRTINTA
Direktoriaus 2015 m. liepos 22 d.
Įsakymu Nr.02-02-58


TARIFAI IR  BILIETŲ KAINOS KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS REGULIARIAISIAIS REISAIS TOLIMOJO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS


Eil. Nr.
Maršrutai
Vieno km tarifas, eurais su 9% PVM
1.
Rokiškis- Vilnius
Atstumu nuo 1 km iki 35 km
Atstumu nuo 36 km iki 70 km
Atstumu nuo 71 km iki 100 km
Atstumu nuo 101 km iki 145 km
Atstumu nuo 146 km iki 200 km
Atstumu nuo 201 km ir daugiau

0,078
0,072
0,067
0,064
0,061
0,058
2.
Rokiškis –Kaunas
Atstumu nuo 1 km iki 35 km
Atstumu nuo 36 km iki 70 km
Atstumu nuo 71 km iki 105 km
Atstumu nuo 106 km ir daugiau

0,078
0,074
0,070
0,067
3.
Rokiškis- Šiauliai
Atstumu nuo 1 km iki 35 km
Atstumu nuo 36 km iki 70 km
Atstumu nuo 71 km iki 100 km
Atstumu nuo 101 km ir daugiau

0,080
0,075
0,070
0,067
4.
Rokiškis- Panevėžys
Minkšto tipo autobusu
Atstumu nuo 1 km iki 20 km
Atstumu nuo 21 km iki 40 km
Atstumu nuo 41 km ir daugiau
Kieto tipo autobusu
Atstumu nuo 1 km iki 20 km
Atstumu nuo 21 km ir daugiau


0,072
0,070
0,067

0,070
0,061
5.
Visais maršrutais
Minkšto tipo autobusu
Kieto tipo autobusu
Minimalus bilietas
0,60
0,60


Vyr. finansininkė
Janė Gėgžnienė